CASTROL

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

500 ml doos   38,90 € à Liter
19,45 €
20 l bidon   17,89 € à Liter
357,79 €
60 l vat   17,68 € à Liter
1.061,08 €
208 l vat   12,97 € à Liter
2.697,82 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
artikelnummer fabrikant 15270680
15270681
15270682
15270683
154F09
154F0D
154F0E
154F10
Werkgebied nutsvoertuig
personenwagen
vrachtwagen
Vrijgave API GL5
MAN 342 Typ-S1
Scania ST0 1:0
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21B
Viscositeit 75W-90
Kenmerken volledig synthetisch
EAN/GTINs 4008177098512
4008177098499
4008177071768
4008177098505

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken