HIGH PERFORMER
0W-30 C2 Peugeot/Citroen

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   10,56 € à Liter
10,56 €
5 l kan   6,94 € à Liter
34,70 €
20 l bidon   5,81 € à Liter
116,25 €
60 l vat   5,91 € à Liter
354,50 €
208 l vat   4,87 € à Liter
1.013,59 €

Productdetails

0W-30 C2 Peugeot/Citroen

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H360F: Kan de vruchtbaarheid schaden.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308: NA (mogelijke) blootstelling:
P313: Een arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA C2
PSA B71 2312
Viscositeit 0W-30
Kenmerken universeel
EAN/GTINs 4051379515233
4051379515240
4032167181205
4051379515226
4032167181212

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken