10W-30 STOU

HIGH PERFORMER
10W-30 STOU

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

20 l bidon   3,26 € à Liter
65,11 €
60 l vat   3,44 € à Liter
206,50 €
208 l vat   2,80 € à Liter
581,65 €

Productdetails

10W-30 STOU

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.artikelnummer fabrikant 15841918
15841966
15842025
18053
18083
18085
Werkgebied bosgereedschap
tractor
tuingereedschap
Vrijgave ACEA E3
API GL4
API SF
Viscositeit 10W-30
Series STOU
EAN/GTINs 4051379516056
4051379517121
4051379516537

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken