HIGH PERFORMER
15W-40 SHPD Nutzfahrzeug Ganzjahresöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

20 l bidon   3,26 € à Liter
65,11 €
60 l vat   3,44 € à Liter
206,50 €
208 l vat   2,80 € à Liter
581,65 €

Productdetails

15W-40 SHPD Nutzfahrzeug Ganzjahresöl

High Performer SHPD SAE 15W-40 is een synthetische dieselmotorolie, met High Performance. Het product is ontwikkeld voor een gemengd wagenpark voor diesel- en benzinemotoren met en zonder turbo-oplading en voor gebruik bij motoren van vrachtwagens en bouwmachines. High Performer SHPD SAE 15W-40 is een rationaliserend product op basis van zijn brede toepassingsspectrum. Niet geschikt voor motoren, die een laag asgehalte behoeven (low SAPS)n vereisten krachtens ACEA E6, MAN 3477 of MB-FREIGABE 228.51. Volgende voorschriften van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.artikelnummer fabrikant 14814446
15841925
15841931
15841960
18072
18073
18074
202394
Werkgebied machines
vrachtwagen
Vrijgave ACEA
ACEA B4
ACEA E3
ACEA E7
API CF
API CF-4
API CG-4
API CI-4
CATERPILLAR TO 2
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
DHD-1
KHD SHPD
MAN 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Renault RVI RLD-2
SAURER Spez. 5452 + DAF
VW 500.00
Volvo VDS-3
ZF TE-ML 04C
ZF TE-ML 07C
Viscositeit 15W-40
Kenmerken mineraal
olie voor het hele jaar
EAN/GTINs 4051379516124
4051379516476
4051379516186
4051379514731

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken