HIGH PERFORMER
5W-30 SAPS C1 Ford+Mazda+Volvo

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   9,06 € à Liter
9,06 €
5 l kan   5,59 € à Liter
27,96 €
20 l bidon   4,36 € à Liter
87,12 €

Productdetails

5W-30 SAPS C1 Ford+Mazda+Volvo

High Performer Ford/Mazda-motorolie 5W-30 C1 SAPS voor roetdeeltjesfilter, een lichtvloeiende motorolie op basis van (HC)-Synthese-basisoliën voor moderne benzine- en dieselmotoren in personenwagens, in het bijzonder afgestemd op motoren die een laag asgehalte vereisen (low SAPS) en aan de specificaties ACEA A5/B5 of C1 moeten voldoen. Daarbij gaat het om personenwagens en lichte transportwagens met personenautomotoren.

Deze wrijvingsslijtage verminderende motorolie garandeert enerzijds een snelle doorsmering van de motor en anderzijds een voldoende dikke smeerfilm bij olietemperaturen tot 160° Celsius. De motorolie waarborgt de naleving van de viscositeitsklasse ook bij een lange olielooptijd gedurende de gehele verversingsinterval (HTHS 3.0).

Specificaties:

 • ACEA A1/B1, A5/B5-04, C1 - 04 (low - SAPS motorolie)

 • Ford

 • Mazda

  High Performer 5W-30 C1 SAPS is ook toereikend voor de ACEA A5/B5 specificaties die met name het Fuel Economy (FE)-karakter onderstrepen. De reden daarvoor is enerzijds de geoptimaliseerde basisoliesamenstelling en anderzijds het lage sulfaatasgehalte (max. 0,5%) gekoppeld aan lage TBN (total base number). Dit alles helpt de levensduur van uitlaatgasreductiesystemen bv. in driewegkatalysatoren te verlengen, afzetting bv. in dieseldeeltjesfilters te minimaliseren en de gehele uitlaatgasemissie te verlagen.

  In de praktijk vertonen zich bij gebruik enkele opmerkelijke verschillen ten opzichte van conventionele oliën:

 • Op grond van de HC-Synthese-Basis vertoont deze motorolie, overeenstemmend met haar lage viscositeit, een lage verdampingsneiging, wat zorgt voor een verminderd olieverbruik - Fuel Economy

 • De gebruikte additieven bieden zekerheid tegen dichtslibbing, verkoling, verlakking en corrosie, ook onder ongunstige omstandigheden

 • De werking van de hydraulische klepstoters is bij alle temperaturen gewaarborgd

 • De snelst mogelijke doorsmering van de motor, ook bij temperaturen onder -25° Celsius

 • Geen afzetting veroorzaakt door olie in de brandkamers, in de zuigerverenzone en aan de kleppen

 • Is neutraal tegenover alle dichtingsmaterialen

  WAARSCHUWING

  Fabrieksinformatie inzake hoogviscose motoroliën in acht nemen. Eveneens speciale voorschriften betreffende vermenging met andere motoroliën! Verder kan dit product met alle in de handel gebruikelijke motoroliën gemengd worden, waarbij spoeling niet nodig is. Voorzichtigheid is ook geboden in afzetgebieden met motorbrandstoffen met een hoger zwavelgehalte

  Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

  Gevarenaanduidingen:
  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


  Veiligheidsaanbevelingen:
  P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  P273: Voorkom lozing in het milieu.
  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ... • artikelnummer fabrikant 14814090
  14814091
  14814092
  14814093
  14814094
  18192
  18193
  18194
  18195
  18196
  Werkgebied personenwagen
  Vrijgave ACEA A1
  ACEA A5
  ACEA B1
  ACEA B5-04
  ACEA C1-04
  Viscositeit 5W-30
  Kenmerken licht vloeiende olie
  roetpartikelfilter
  EAN/GTINs 4032167181939
  4032167181946
  4032167181953
  4032167181922
  4032167181960

  Beoordeling(en)

  Terug naar de beoordelingen

  Beoordeling aanmaken