HIGH PERFORMER
80W/90 GL4/5 Getriebeöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   8,80 € à Liter
8,80 €
5 l kan   5,34 € à Liter
26,69 €
20 l bidon   3,87 € à Liter
77,45 €
60 l vat   4,06 € à Liter
243,50 €
208 l vat   3,41 € à Liter
709,89 €

Productdetails

80W/90 GL4/5 Getriebeöl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14048
14049
14814039
14814040
14814053
14814074
14814075
17050
18039
18040
Werkgebied bus
machines
nutsvoertuig
personenwagen
vrachtwagen
Vrijgave API GL4
API GL5
Eston API MT 1
MAN 3343 ML
MAN 341
MAN 342
MB 235.0
MB 235.1
Scania MIL-PRF-2105E
Scania TO 1
Scania TO 2
Volvo 97310
Volvo 97312
ZF TE-ML 01
ZF TE-ML 02
ZF TE-ML 05
ZF TE-ML 07
ZF TE-ML 08
Viscositeit 80W-90
Kenmerken gedeeltelijk synthetisch
universeel
EAN/GTINs 4051379513192
4051379513208
4051379512843
4051379512980
4051379512850

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken