GETRIEBEÖL-ADDITIV
 

LIQUI MOLY
GETRIEBEÖL-ADDITIV

20 g tube
11,13 €

556,50 € à Kilogram

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

GETRIEBEÖL-ADDITIV

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS09:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 1040
14485007
EAN/GTINs 4100420010408

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken