LIQUI MOLY

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

300 ml doos   36,87 € à Liter
11,06 €
500 ml doos   27,32 € à Liter
13,66 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.artikelnummer fabrikant 14814854
15271422
3304
3305
EAN/GTINs 4100420033056
4100420033049

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken