LIQUI MOLY

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

100 g tube   101,40 € à Kilogram
10,14 €
250 ml spuitbus   65,88 € à Liter
16,47 €
1 kg doos   54,78 € à Kilogram
54,78 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS09:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814838
14814847
14814857
1520
3080
4061
EAN/GTINs 4100420040610
4100420030802
4100420015205

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken