LIQUI MOLY

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

100 g tube   123,10 € à Kilogram
12,31 €
250 ml spuitbus   75,48 € à Liter
18,87 €
1 kg doos   56,75 € à Kilogram
56,75 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS09:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814838
14814847
14814857
1520
3080
4061
EAN/GTINs 4100420040610
4100420030802
4100420015205

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken