MEGUIAR´S

473 ml fles
15,87 €

33,55 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381616
5007516
EAN/GTINs 0070382800147

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken