MOBIL 1

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l fles   12,99 € à Liter
12,99 €
5 l bidon   9,03 € à Liter
45,15 €
20 l bidon   8,91 € à Liter
178,29 €
60 l vat   8,44 € à Liter
506,39 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H401: Giftig voor het leefmilieu in het water.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 153672
153678
153681
153682
15624205
15624206
15624892
15683703
Werkgebied personenwagen
Viscositeit 0W-40
EAN/GTINs 5425037865067
5425037864992
5425037865074
5425037865043

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken