FS 5W-50

MOBIL
FS 5W-50

1 l doos
14,16 €
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

FS 5W-50

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H401: Giftig voor het leefmilieu in het water.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 153632
15624891
Werkgebied personenwagen
Viscositeit 5W-50
EAN/GTINs 5425037864640

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken