SONAX

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

250 ml spuitbus   34,84 € à Liter
8,71 €
400 ml spuitbus   24,55 € à Liter
9,82 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03061410
03062000
15381224
15381225
EAN/GTINs 4064700306141
4064700306202

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken