QUARTZ 9000 5W-40

TOTAL
QUARTZ 9000 5W-40

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   8,54 € à Liter
8,54 €
5 l kan   4,93 € à Liter
24,64 €

Productdetails

QUARTZ 9000 5W-40

Total Quartz 9000 5W-40 - Hoogperformante motorolie voor otto- en dieselmotoren in personenwagens

Toepassingen

 • QUARTZ 9000 is op basis van de TOTAL synthesetechnologie ontwikkeld, o.a. voor sportieve rijwijze onder alle bedrijfsomstandigheden (korte trajecten, regionaal verkeer, snelweg).

 • QUARTZ 9000 kan het hele jaar worden toegepast en is ook geschikt voor de laagste temperaturen.

 • Met QUARTZ 9000 zijn de langste onderhoudsintervallen mogelijk.

  Eigenschappen

 • Uitstekende vloeicapaciteit bij de laagste temperaturen zorgen voor een veilige koude start met een minimale slijtage van de bewegende onderdelen.

 • Uiterst stabiele smeerfilm, ook bij hoge gebruikstemperaturen.

 • De beste slijtagebescherming van de mechanische eenheden zorgt voor een langere levensduur van de motor.

 • De goede reinigingseigenschappen maken lange onderhoudsintervallen mogelijk.

  Specificaties en vrijgaves:

 • ACEA A3/B4

 • API SM/CF

 • VW 502.00/505.00

 • MB 229.3

 • BMW Longlife-01

 • Porsche A40

 • PSA B71 2296 (Peugeot/Citröen)

  Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

  GHS07:

  Gevarenaanduidingen:
  H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  H315: Veroorzaakt huidirritatie.
  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.


  Veiligheidsaanbevelingen:
  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
  P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
  P313: Een arts raadplegen.
  P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
  P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. • artikelnummer fabrikant 14814328
  148650
  15765970
  166243
  Werkgebied personenwagen
  Vrijgave ACEA A3
  ACEA B4
  API CF
  API SN
  BMW LL 01
  MB 226.5
  MB 229.3
  PSA B71 2296
  Porsche A40
  VW 502.00
  VW 505.00
  Viscositeit 5W-40
  Kenmerken olie voor het hele jaar
  Series QUARTZ
  EAN/GTINs 3425901005560
  3425900000238

  Beoordeling(en)

  Terug naar de beoordelingen

  Beoordeling aanmaken