QUARTZ INEO ECS 5W-30

TOTAL
QUARTZ INEO ECS 5W-30

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   10,41 € à Liter
10,41 €
5 l kan   6,21 € à Liter
31,06 €

Productdetails

QUARTZ INEO ECS 5W-30

Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren, speciaal door PEUGEOT en CITROËN, onder meer om brandstof te besparen.

De INEO ECS 5W-30 overtreft zeer duidelijk de normeisen van ACEA C2 en wordt door PSA voor alle motoren met/zonder systeem voor nabehandeling van de uitlaatgassen (DPF) bijzonder aanbevolen.

Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 maakt een optimale levensduur van de systemen voor de nabehandeling van de uitlaatgassen mogelijk, zoals katalysatoren of roetdeeltjesfilters en kan met de moderne ?Fuel Economy?- formulering het hele jaar door worden gebruikt, ook in de moeilijkste omstandigheden.

Eigenschappen:

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H301: Giftig bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331: Giftig bij inademing.
H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
artikelnummer fabrikant 14814362
151261
15141916
166252
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA C2
PSA B71 2290
Viscositeit 5W-30
Kenmerken licht vloeiende olie
roetpartikelfilter
Series QUARTZ INEO
EAN/GTINs 3425901018201
3425901018225

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken