Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD
 

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

20 l bidon
149,73 €

7,49 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 15287065
866923
Viscositeit 80W-90
EAN/GTINs 8710941019741

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken