MaxLife 10W-40 Motoröl

VALVOLINE
MaxLife 10W-40 Motoröl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

60 l vat   4,50 € à Liter
269,96 €
208 l vat   4,01 € à Liter
834,22 €

Productdetails

MaxLife 10W-40 Motoröl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
artikelnummer fabrikant 14814958
14815003
VE17917
VE17918
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
Viscositeit 10W-40
Kenmerken licht vloeiende olie
EAN/GTINs 8710941179179
8710941179186

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken