SYNPOWER FE 0W30
 

VALVOLINE
SYNPOWER FE 0W30

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   14,57 € à Liter
14,57 €
4 l kan   11,40 € à Liter
45,60 €
20 l bidon   9,66 € à Liter
193,27 €

Productdetails

SYNPOWER FE 0W30

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
artikelnummer fabrikant 15842448
15842501
15842543
872559
872560
872564
Werkgebied personenwagen
Viscositeit 0W-30
Series SYNPOWER FE
EAN/GTINs 8710941022154
8710941022147
8710941022130

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken