Algemene voorwaarden

 

§ 1 Het contract / bestelproces / opslaan van het contract

 

Jij hebt de mogelijkheid op onze website de aangeboden producten via Internet, per fax of telefoon te bestellen. Als jij tijdens het bestelproces de benodigde gegevens ingevuld en de bestelling afgerond heeft, sluit jij een bindend contract met ons af - bestellingen via de telefoon, fax of Internet hebben hierbij dezelfde wettelijke consequenties. Door te bestellen ga jij akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaar jij ook de bestelde artikeln te willen kopen. Het ontvangst van jouw bestelling bevestigen wij door een ontvangstbevestiging; deze ontvangstbevestiging is geen aanvaarding van de bestelling. Het contract komt pas tot stand als wij de artikelen verzenden. Wij raden jou aan deze algemene voorwaarden op te slaan of te printen. De contractgegevens worden door ons niet volledig opgeslagen.


§ 2 Algemene leverings- en betaalmogelijkheden

 

Informatie over betaalmethodes en de verpakkings- en verzendkosten zijn op de site van AutoOnderdelen-Direct.nl te vinden. Voor levering naar het buitenland behouden wij ons het recht voor de mogelijke betaalmethodes eventueel te beperken.

 

Indien jij tijdens het bestelproces voor "al gemonteerd" (aankoop van banden incl. montage door een montagepartner) kiest, bevat jouw bestelling naast de gekozen banden ook de montageservice zonder toeslag. Jij ontvangt een documentatie, die jij moet meenemen naar het montagetermijn. Deze documentatie heeft de monteur nodig om de kosten voor de montageservice in te vorderen.

 

 

§ 3 Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht

 

Jij hebt het recht binnen 14 dagen zonder opgave van reden het contract op te zeggen. Het herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de waren bij jou of een bekende derde afgeleverd zijn. Om van het herroepingsrecht gebruikt te maken stuur alsjeblieft een bericht met jouw herroeping (bijvoorbeeld per post, brief, fax of e-mail) naar

 

Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Duitsland
E-mail:
autobanden@delti.com of Fax: 0031 20 89 82 82

 

Het is ook mogelijk het herroepingsformulier voor jouw herroeping te gebruiken. Het formulier voor de herroeping kun jij op onze site downloaden. Om het herroepingstermijn na te komen is het voldoende het bericht over jouw herroeping binnen de 14 dagen te verzenden.


§ 4 Gevolgen van de herroeping

 

Als jij het contract herroept, storten wij alle betalingen incl. verzendkosten (maar geen extra kosten voor leveringen die niet standaard verzonden zijn), die wij van jou hebben ontvangen onmiddelijk maar op zijn laatst 14 dagen na herroeping terug. Voor het terugstorten van de betaling gebruiken wij de door jou aangegeven rekening en de betaalmethode die jij tijdens het bestellen heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. Nooit berekenen wij kosten voor het terugstorten.

 

Wij laten de te retourneren goederen bij jou afhalen. Wij dragen de kosten voor de retourzending. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om aard, de kenmerken en werking van het product vast te stellen. Jij draagt de kosten voor waardevermindering van het product die is ontstaan door het gebruiken van het product dat verder gaat als hier boven beschreven.

 

 

§ 5 Het 30-dagen retourrecht

 

Wij wensen ons dat jou met alle leveringen van ons tevreden bent. Daarom kun jij bij ons alle bestellingen binnen 30 dagen annuleren. Deze regeling gaat bovenuit de wettelijke regelingen van het retourrecht, waar de goederen binnen 14 dagen na aflevering geretourneerd kunnen worden. Buitengesloten van ons 30-dagen retourrecht zoals van het wettelijke retourrecht zijn artikelen die vervaardigd zijn volgens speficicaties van de consument. Onder andere is dit het geval bij de levering van complete wielen, die wij voor iedere klant individueel vervaardigen. De teruggave van complete wielen gebeurt zonder wettelijk verplichting door Delticom en uitsluitend tegen de betaling van de handlingskosten ter hoogte van 120,00 Euro per 4 stuk complete wielen.

 

Gebruik alsjeblieft voor het retoursturen van de artikelen onze transportverpakking en bescherm de artikelen tegen beschadiging. Banden verpak jij alsjeblieft in schone staat, elk twee banden aan elkaar. Zorg er alsjeblieft voor dat vooral complete wielen aan de voor- en achterkant niet beschadigd kunnen worden, bijvoorbeeld door voldoende karton te bevestigen. Voor beschadigingen die door onvoldoende verpakking tijdens het transport aan de producten toegebracht worden, behouden wij ons het recht voor schadevergoeding te eisen. Onze transportbedrijven zullen bovendien alleen artikelen meenemen, die voldoende verpakt zijn.


§ 6 Eigendomsvoorbehoud

 

Wij behouden ons het eigendomsrecht van alle door ons geleverde artikelen voor, tot dat alle vorderingen zijn nagekomen. Dit geldt ook voor vorderingen die in de toekomst zullen ontstaan. Om de vorderingen van ons eigendomrecht te declareren zijn wij gerechtigt om de rechtstreekse teruggave van het artikel, onder de uitsluiting van het retentierecht, te vorderen, tenzij het gaat om rechtsgeldig vastgezet of onbetwist tegenvorderingen.


§ 7 Informatie over de klantenservice en geldige voorwaarden voor de garantie

 

Voor alle gebrekken aan de artikelen binnen de garantietermijn van 2 jaar gelden de wettelijke bepalingen. Voor het geval, dat jij een probleem met de bestelling hebt, stuur dan een e-mail naar: motorolie-centrale@delti.com.

 

De websites bieden wij in een door ons goedgekeurd design aan. Wij garanderen niet, dat de websites aan jouw smaak of eisen voldoen en altijd veilig en zonder fouten bereikbaar zijn. Het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk wat betreft de resultaten, die door het gebruik van de website bereikt kunnen worden, nog wat betreft de juistheid van de informatie op deze site.

 

Wij behouden ons voor, banden van betere kwaliteit, dat betekent banden met een hogere Loadindex of een hogere Speedindex, te leveren.

 

De EU heeft een online portal opgezet om ontevreden klanten te helpen. Voor klachten over goederen of diensten die u van ons hebt gekocht via het internet, kunt u een neutraal geschillenregelingcentrum vinden op  http://ec.europa.eu/consumers/odr om een oplossing te vinden buiten de rechtbank om. Houd er rekening mee dat voor sommige industrieën en in sommige landen er momenteel geen geschillenbeslechtingscentra zijn (vanaf 2017/02/01). Daarom is het misschien zo dat u, als consument, niet in staat bent om deze site te gebruiken om geschillen met ons in deze landen op te lossen. Voor meer informatie kunt u terecht op het EU online portaal. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten klachtkantoor. Toch zijn we over het algemeen bereid om deel te nemen aan een geschillenregelingsprocedure voor een consumenten klachtkantoor. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met info@delti.com.

 

§ 8 Bescherming geestelijk eigendom

 

De teksten, plaatjes, sounds, grafieken, animaties en videos zoals hun rangschikking op onze website zijn onderworpen aan de bescherming van de wet op de auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieërd, gedistribueerd of gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Enkele van onze websites bevatten trouwens foto’s die onderworpen zijn aan de wet op de auteursrechten van derden. In zoverre niet anders wordt aangegeven, zijn alle merktekens op onze website gedeponeerde handelsmerken. Onze websites geven geen licentie voor het gebruik van ons geestelijk eigendom noch voor dat van derden.

 

§ 9 Informatieplicht

 

Bij de aanmelding geef jij persoonsgegevens aan; deze gegevens die bij een bestelling gevraagd worden, zullen wij voor jou opslaan. Natuurlijk kun jij deze gegevens bij de bestelling of later via ‚mijn bestellingen“ of ‚contact“ wijzigen. Na de aanmelding krijg jij een wachtwoord en een benaming voor jouw account. Jij moet ervoor zorgen dat het wachtwoord en het account niet voor derden toegankelijk wordt gemaakt. Jij bent verplicht Delticom onverwijld op de hoogte te brengen van elk misbruik van jouw wachtwoord of account. Beide contracterende partijen kunnen jouw account op elk ogenblik zonder opgaaf van redenen opzeggen. In dit geval zal Delticom jouw account en alle opgeslagen gegevens stilleggen of wissen.

 

(Stand 13.06.2014)